List do Zboru w Efezie

                     Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu naszej Środowej Szkółki Biblijnej odwiedziliśmy zbór w Efezie. Z tekstu dowiedzieliśmy się, że ta wspólnota wierzących dawał w mieście bardzo dobre świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa.

Pan Jezus, który jest Autorem listu dyktowanego Janowi bardzo pochlebnie wypowiadał się o tej wspólnocie. Wierzący z tego zboru swoimi dobrymi uczynkami, trudem i wytrwałością pokazywali to, że należą do Jezusa Chrystusa. Spotykało ich za to cierpienie, które jednak nie zniechęciło ich do kontynuowania służby.

Wierzący tej wspólnoty oprócz trudu i odwagi w dawaniu świadectwa swojej wiary w mieście przepełnionym rozwiązłym życiem i wszechobecnym bałwochwalstwem stykali się z problemami wewnątrz wspólnoty. Pojawili się wśród nich ludzie, którzy twierdzili, że można wierzyć intelektualnie w Jezusa, ale nie trzeba porzucać niemoralnego stylu życia. Ludzie ci zostali przez starszych tej wspólnoty wyrzuceni poza zbór.

Pojawili się wśród nich ludzie twierdzący, że są apostołami, czyli posłańcami Boga i Ducha Świętego. Jednak ich nauczanie zostało zdemaskowane, a oni sami również wyrzuceni poza zbór. Wierzący w tej społeczności mieli poznanie Prawdy.

Pan Jezus ma jedynie żal o to, że wierzący z tego zboru nie pałają pierwszą żarliwą miłością do swojego Zbawiciela. Wykonują wspaniałe rzeczy, dają świadectwo lecz Pan Jezus, który widzi serca, myśli i motywacje jest zawiedziony.

Wzywa ich do przemyślenia i upamiętnia. Zachęca by spojrzeli na jakim poziomie swojej wiary i relacji z Nim już byli, a gdzie są teraz. Ostrzega, że jeżeli nie zmienią swojej postawy i nie wrócą do tej „pierwszej miłości” to spotkają ich przykre konsekwencje związane z „ruszeniem świecznika” z jego miejsca.

Jednocześnie Pan Jezus obiecuje niezwykłą nagrodę tym, którzy zwyciężą. Zwycięzca to ten kto swoje życie przebiegnie w oddanej służbie i przesyconej miłością wierze. Tego Jezus  poczęstuje wspaniałym owocem z drzewa rosnącego w raju Bożym.

To rozważanie uczy nas kilku rzeczy:

  1. Pan Jezus widzi wierzących każdej wspólnoty odkupionych przez Niego ludzi.
  2. Pan Jezus bada wykonywaną służbę, świadectwo życia i zaangażowanie.
  3. Pan Jezus raduje się gdy wierzący w Niego pokonują przeszkody i prowadzą życie „godne ewangelii”
  4. Wierzący powinni trwać w Słowie by nie dać się zwieść.
  5. Wierzący, którzy będą prowadzić oddane Bogu życie przepełnione żarliwą wiarą i miłością do Jezusa, który ukochał ich aż do śmierci na krzyżu zostaną w szczególny sposób nagrodzeni w niebie.     

Chcesz przeżyć z nami ten czas? Poznać odpowiedzi na pytania które się pojawiają codziennie?
Zapraszamy w każdą środę na godz. 18:00 do Zboru przy ul. Pionierów 9.
Otwórz plik  Apokalipsa – List do Smyrny , wydrukuj i przygotuj się na najbliższą środę.
Zachęcamy do odsłuchania nagrania ze spotkania Listu do Efezu.