A Jezus mu odpowiedział: Napisano:… – 26 marca 2017Nabożeństwo niedzielne.

source