Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemi – 13 sierpnia 2017

source