Aby wiara wasza opierała się na mocy Bożej – 9 lipca 2017

source