Albowiem łaska Jego trwa na wieki – 29 października 2017

source