Bądźmy myśli Chrystusowej – 9 sierpnia 2017

source