Bez Boga nic uczynić nie możecie – 8 października 2017

source