Bóg przemówił przez Życie Mefiboszeta – 23 września 2017

source