Bóg skałą moją – 5 marca 201720170305 Nabożeństwo niedzielne

source