Być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju – 30 kwietnia 2017Nabożeństwo niedzielne, podczas którego Słowem Bożym podzieli się z nami Bart Cezary Komisarz, który jest Pastorem Zboru w Nowogardzie i Prezbiterem Naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.
Jeśli pragniesz Bożego pokarmu, przyjdź i skosztuj jak dobry jest Pan

source