Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego – 23 sierpnia 2017

source