Gdy wierzymy, mamy w Nim siłę – 1 kwietnia 2018

source