I sprawił Pan, Bóg, że wyrosło drzewo życia – 28 maja2017

source