Idźcie i czyńcie uczniami – 11 października 2017

source