List do Zboru w Gryfinie – 12 listopada 2017

source