List do Zboru w Pergamonie

          Zbór w Pergamonie był trzecim adresatem listu dyktowanego Janowi przez Jezusa Chrystusa. Miasto znane było  z kultu Zeusa i  Asklepiosa (Eskulapa), bóstwa, któremu przypisywano zdolność uzdrawiania ludzi.

          W Pergamonie zbudowano prawdopodobnie pierwszą świątynię na część cezara. W miejscach tych ludzie tłumnie  oddawali się niemoralnym praktykom bałwochwalczym. Wspólnota wierzących trwała w wierze w Pana Jezusa mimo prześladowań i groźby utraty życia. Jeden z członków wspólnoty, Antypas został bestialsko zamordowany za bezkompromisowe bycie świadkiem Pana Jezusa. Niestety była w tym zborze  grupa ludzi, która namawiała wierzących by nie rezygnowali z praktyk bałwochwalczych.

          Uczyli, że można połączyć wewnętrzną wiarę w  Jezusa nie zmieniając dotychczasowego stylu życia. Jezus, który ma obosieczny miecz widział to i przepowiedział ostateczne osądzenie tych ludzi. Każdy kto jest uczniem Pana Jezusa powinien odwrócić się od grzesznego życia. Nie można łączyć wiary w żywego Boga praktykując jednocześnie grzeszny styl życia. Poddanie się Jezusowi skutkuje przemianą sposobu myślenia, a co za tym idzie porzuceniem narzucanego przez ogół stylu życia. Zwycięzcom Pan Jezus obiecuje specjalną nagrodę w niebie: kosztowanie manny ukrytej i biały kamień.

        Warto walczyć, warto wytężyć siły, by dać świadectwo miłości i wierności Zbawicielowi, który oddał siebie, byśmy mogli uniknąć wiecznego potępienia.

Chcesz przeżyć z nami ten czas? Poznać odpowiedzi na pytania które się pojawiają codziennie?
Zapraszamy w każdą środę na godz. 18:00 do Zboru przy ul. Pionierów 9.
Otwórz plik  Apokalipsa – List do Tiatyry , wydrukuj i przygotuj się na najbliższą środę.
Zachęcamy do odsłuchania nagrania ze spotkania Listu do Pergam.