List do Zboru w Sardes

        Z listu skierowanego przez Pana Jezusa do zboru w Sardes wyłania się smutny obraz wspólnoty. Większość jej członkowie to pogrążeni w duchowej apatii i stagnacji ludzie.

           Ich życie duchowe polegało tylko na biernym uczestnictwie pozbawionym znaków przemiany myślenia i świadczących o tym uczynkach. Możliwe też, że część z nich formalnie wyznawała wiarę w Jezusa, ale po prostu nie była zbawiona. Dla porównania wierzący w Efezie czy Smyrnie w codziennym życiu okazywali to, że należą do Jezusa Chrystusa.

        Pan Jezus nawołuje te osoby do upamiętania się i do rozpoczęcia procesu odnowy życia duchowego charakteryzującego się żywą wiarą poświadczoną czynami i świadectwem. Jednocześnie Jezus ostrzega ich, że jeśli nie zmienią swojej postawy to spotka ich za sąd, który nadejdzie „jak złodziej w nocy”.

        W całej wspólnocie zaledwie kilka osób wiernie trwało w wierze. Porzucili grzeszne życie i nie ulegli pokusie upodobnienia się do większości. Tym wierzącym Pan Jezus obiecuje wspaniałe nagrody w niebie. Zapewnia, że ich imiona nie będą wymazane z księgi życia, a oni ubrani w białe lśniące szaty będą na zawsze przebywać w chwale nieba w bliskości Jezusa.

        To rozważanie zachęca nas do zastanowienia się nad swoim życiem. Chodzi o to, byśmy nie popadli w rutynę zewnętrznej religijności pozbawionej bliskiej więzi z Jezusem. Z drugiej strony chodzi o to, by nasza bliska więź z Jezusem pogłębiana przez modlitwę i aktywne czytanie Pisma Świętego przynosiła owoc w postaci odmienionego myślenia i czystego życia.

Chcesz przeżyć z nami ten czas? Poznać odpowiedzi na pytania które się pojawiają codziennie?
Zapraszamy w każdą środę na godz. 18:00 do Zboru przy ul. Pionierów 9.
Otwórz plik  Apokalipsa – List do Filadelfii , wydrukuj i przygotuj się na najbliższą środę.
Zachęcamy do odsłuchania nagrania ze spotkania Listu do Sardes.