List do Zboru w Smyrnie

          Smyrna na kolejny zbór, który odwiedziliśmy na naszej Środowej Szkółce Biblijnej. List skierowany do tej wspólnoty przez Pana Jezusa ukazuje nam wierzących żyjących w bardzo trudnych warunkach.

          Z powodu wiary w Jezusa doświadczali przemocy i ubóstwa. Jezus przedstawia się jako Pierwszy i Ostatni. Jezus wie o ich sytuacji  i jest tym, który ma ostatnie słowo. Jezus wskazuje prawdziwego sprawcę ich cierpienia. Jest nim szatan, który nienawidzi wierzących  i poprzez bezbożnych ludzi doprowadza do ich ucisku.

        Jezus wzmacnia wierzących w Smyrnie i zachęca ich do wytrwałego boju i stawiania czoła cierpieniom wskazując na wieczną nagrodę, która czeka ich w niebie. Mamy świadomość, że prawdziwy Boży kościół przez wieki cierpiał i nadal cierpi w wielu miejscach na całym świecie. Pan Jezus z pewnością wie o każdym z nich i podobnie jak przed wiekami posila i zachęca do wierności.

         Mamy szczęście żyć w kraju, w którym nie grożą nam represje z powodu wiary w Jezusa. Stykamy się jednak z sytuacjami, które wymagają od nas odważnego opowiedzenia się po stronie Boga i Jego Słowa. Bądźmy odważni i nie ulegajmy jakimkolwiek naciskom. Za trud czeka nas w niebie specjalna nagroda. Warto sięgnąć po ten wieniec kierując się miłością do Zbawiciela.

Chcesz przeżyć z nami ten czas? Poznać odpowiedzi na pytania które się pojawiają codziennie?
Zapraszamy w każdą środę na godz. 18:00 do Zboru przy ul. Pionierów 9.
Otwórz plik  Apokalipsa – List do Pergam , wydrukuj i przygotuj się na najbliższą środę.
Zachęcamy do odsłuchania nagrania ze spotkania Listu do Smyrny.