List do Zboru w Tiatyrze

            Zbór w Tiatyrze to czwarta społeczność wierzących do której sam Pan Jezus za pośrednictwem apostoła Jana kieruje przesłanie.

            Na początku dowiadujemy się, że wierzący w Pana Jezusa mieszkańcy Tiatyry wyróżniali się tym, że w swoim codziennym życiu spełniali wiele dobrych uczynków  w stosunku do siebie nawzajem, a także otaczających ich ludzi. Każdego dnia wytrwale kochali pełną oddania i poświęcenia miłością, bezgranicznie ufali Bogu i Jezusowi, a co najważniejsze wciąż przybywało dobrych czynów świadczących o tym do kogo należą.

            Niestety ciemną stroną tej wspólnoty było przyzwolenie na odstępcze nauczanie. Kobieta nazwana w liście imieniem Jezebel, samozwańcza prorokini, wpływowa i posiadająca swoich zwolenników osoba, zwodziła wierzących w tym zborze ucząc, że można łączyć wiarę w Jezusa z niemoralnymi praktykami i niemoralnym życiem.

            Pan Jezus przestrzega te osoby i zapowiada nieuchronny sąd i bezwzględne konsekwencje jeżeli nie zmienią swojego sposobu myślenia i nie zaprzestaną  zwodniczego nauczania.

            Pan Jezus przedstawia siebie jako tego, który bada serca i nerki. To prawdopodobnie metafora ludzkich myśli, zamiarów i namiętności. Pan Jezus przyglądając się wierzącym oczami jak „płomień ognia” i wchodząc wszędzie bez ograniczeń na nogach „rozżarzonych jak mosiądz” jest w stanie dogłębnie rozpoznać ich motywy, zamiary, cele, myśli, namiętności.

            Do tych, którzy wiernie naśladują swojego Zbawiciela i okazują posłuszeństwo wobec przekazywanego nauczania Jezus kieruje słowo zachęty, by nie obniżali poziomu swojego dotychczasowego trybu chrześcijańskiego życia. Pan Jezus obiecuje im szczególną nagrodę za wierność i oddanie.

            Ta lekcja zachęciła nas do refleksji nad naszym osobistym życiem, a także życiem naszej społeczności. To ważne, by zadawać sobie pytania i znajdować odpowiedzi. Chodzi o to, byśmy jako wierzący w tym mieście spełniali swoje powołanie w postaci dobrych czynów, pełnego zaufania Bogu, oddanej i poświęcającej się miłości, a wszystko to w wielkim entuzjazmie i wytrwałości.

Chcesz przeżyć z nami ten czas? Poznać odpowiedzi na pytania które się pojawiają codziennie?
Zapraszamy w każdą środę na godz. 18:00 do Zboru przy ul. Pionierów 9.
Otwórz plik  Apokalipsa – List do Sardes , wydrukuj i przygotuj się na najbliższą środę.
Zachęcamy do odsłuchania nagrania ze spotkania Listu do Smyrny.