Modlitwa i post w sprawie wirusa

Kochani, Bracia i Siostry!

     W dniu dzisiejszym czytam Psalm 83 i kiedy obserwuję otaczającą nas rzeczywistość wraz z szalejącym koronawirusem. Ponad wszystko widoczna jest pełna poświęcenia praca sprzedawców w sklepach podobnie praca służb mundurowym, takich jak policjanci, wojsko, straż graniczna. Jednakowo godna uwagi jest heroiczna walka lekarzy, pielęgniarek oraz całej obsługi szpitali w związku z tym narażając nawet własne życie. W ślad za psalmistą Asafem pragnę również zawołać do Boga:

„Boże, nie milcz, nie bądź nie czuły,
nie bądź bezczynny, Boże!!”
                                                                                     Ps 83:2

          Tak bardzo byśmy chcieli, aby pojawiły się pocieszające informacje ponad wszystko one przyjdą… jednakowo w stosownym do tego czasie. Dlatego dzisiaj pozostaje nam ufność, że Bóg w swojej mądrości i mocy ma plan również do tej trudnej sytuacji. Jedni pracują w szpitalach, inni wykonują swoje obowiązki tam, gdzie są potrzebni, podobnie my chcemy ich wspierać materialnie i duchowo. Niech każdy czyni to do czego został powołany.

Modlitwa i post w tych dniach, całego Kościoła jest w sprawach:
– O wygaśnięcie epidemii, o służbę zdrowia, o rząd.
– W sprawie ekonomii naszego kraju.
–  Sąsiednie kraje wraz z ich problemami.

Środa jest dniem modlitwy i postu naszego Zboru oraz Kościoła. W związku z tym o godz. 18.00 całymi rodzinami w swoich domach połączymy się we wspólnej modlitwie. Zachęcam również do wysłuchania nowego wystąpienia Biskupa Marka Kamińskiego w sprawie modlitwy i postu, który nas czeka.

Pastor Zenon Wołek