Napominajcie jedni drugich – 18 marca 2018

source