Niedziela Tylko w Bogu jest zbawienie – 26 listopada 2017

source