Nowe Jeruzalem

                Jak wygląda niebo? Jak wygląda miejsce w którym będzie wiecznie przebywał Boży odkupiony krwią Jezusa Chrystusa lud?

Słowo Boże nazywa ich Oblubienicą Baranka. To dla tej Oblubienicy sam Jezus Chrystus przygotowuje Dom, którego zarysy widzi Jan. ( Ew. Jana 14:1-3). Ta Budowla jest przygotowywana w innym świecie. Jezus powiedział, że idzie przygotować to miejsce, a kiedy przygotuje przyjdzie i zabierze nas do siebie, abyśmy na zawsze byli tam gdzie jest On. To rozwiewa wątpliwości co do naszej przyszłości. Nasza przyszłość jest TAM, a nie TU.

                Jan zauważa, że tam już nie będzie łez smutku, cierpienia, chorób, zmartwień, krzyku, mozołu ani śmierci, bo tam przeminą te pierwsze rzeczy. Przeminą i już nigdy ich nie będzie. To przesłanie uczy nas, że Raju nie możemy się spodziewać na ziemi. Nie możemy oczekiwać, że nasze życie tu będzie pozbawione trosk. Chodzi o to, by troski codziennego życia sprawiły, że zatęsknimy za Niebem.  

                To budowla zbudowana z niebiańskich materiałów. Budowla ta nie ulegnie zniszczeniu ani nie będzie wymagać renowacji. Jan ujawnia jej wymiary: to sześcian o boku 2 200 km. Obiekt otoczony jest murem o wysokości 85 m. Mur zbudowany jest z drogich kamieni  na których wypisane są nazwy plemion Izraela. Mury miasta mają 12 bram, a każda z nich wykonana jest z jednej perły. Od Tronu Boga Wszechmogącego płynie rzeka na której brzegach rosną  niebiańskie drzewa przynoszące dwanaście razy w roku owoce.

                Nowe Jeruzalem ukazuje nam Bożą chwałę. Jego Królestwo jest nieziemsko kolorowe, drogocenne, czyste i prześwietlone światłem.  To wielki kontrast dla królestwa ciemności, które jest plugawe, brudne, ciemne, podstępne i cuchnące śmiercią.

                O tej budowli czytamy, że zstępuje z nieba jak przyozdobiona Oblubienica dla swojego Męża. To porównanie przewija się przez całą Biblię. Już na początku księgi Genesis widzimy scenę zaślubin Adama i Ewy. To małżeństwo od początku żyło w bezpośredniej społeczności z Bogiem, a do tego w specjalnie dla nich przygotowanym środowisku. Ten piękny harmonijny ład został zburzony przez nieposłuszeństwo Bogu i uległość szatańskiej pokusie.

                Ostatnia księga Biblii pokazuje nam podobną scenę. Oto Baranek, Pan panów i Król królów poślubia na wieki czystą i pięknie przyozdobioną Oblubienicę. Tą Oblubienicą są ci, którzy zaufali Jezusowi i poddali Mu swoje życie. To ci, którzy prowadzili życie godne Pana, któremu się oddali. Oblubienica jest czysta przez krew Baranka,  a przyozdobiona  dobrymi uczynkami ( Obj. Jana 19:8).

                Pytanie, które powinno zabrzmieć na końcu jest następujące: Czy wejdziesz tam? Jest tylko jeden sposób, jedna brama. Tylko przez Jezusa i Bożą łaskę można wejść do Nieba. Niech nikt nie łudzi się, że będzie w stanie przez całe swoje życie zarobić sobie Niebo. Tam można wejść tylko przez oczyszczenie krwią Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa i łaskę Boga.

                Czy wejdziesz tam?

Chcesz przeżyć z nami ten czas? Poznać odpowiedzi na pytania które się pojawiają codziennie?
Zapraszamy w każdą środę na godz. 18:00 do Zboru przy ul. Pionierów 9.
Zachęcamy do odsłuchania nagrania ze spotkania.