Przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej – 27 września 2017

source