Służba katechetyczna

          Szkółka Niedzielna jest elementem edukacji biblijnej skierowanym do dzieci i młodzieży. Każdej niedzieli dzieci poznają Boga , Jego Słowo, Jego miłość i Jego łaskę. Staramy się budować duchowy fundament oparty na Bożych, Biblijnych wartościach.