Wojna narodów – 1000 letnie Królestwo

                W połowie Wielkiego Ucisku następuje gwałtowny zwrot akcji.

Naród żydowski zgromadzony przy odbudowanej świątyni dowiaduje się od zasiadającej w niej osobie, antychrysta, że to jemu mają oddawać boską cześć i jednocześnie zaprzestać składania obrzędowych ofiar. Przez ten akt naród żydowski do tej pory współdziałający w globalnej koalicji narodów, uczestniczący w globalnych rządach staje się obiektem niesłychanej furii antychrysta. On też wspólnie ze zwodzącym prorokiem oraz smokiem, szatanem, podburza narody, by te dokonały całkowitego holokaustu narodu żydowskiego.

                W historii znane są próby wyniszczenia Żydów. Miało to miejsce w Egipcie, Persji, a w swojej najokrutniejszej postaci w czasie II Wojny Światowej. Nie mamy wątpliwości, że nazistowska furia znalazła podatny grunt wśród narodów Europy, które brały udział w tym haniebnym procesie.

                Warto wspomnieć, że w przeszłych wiekach naród żydowski był poddawany opresji przez państwa noszące na swoich sztandarach krzyż. Myślę o pogromach w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Rosji, Ukrainie. To wstydliwy i haniebny rozdział w historii Europy.

                Patrząc na te straszne wydarzenia orientujemy się, że ten naród przetrwał dzięki nadzwyczajnej pomocy Boga. Świadczą o tym chociażby wydarzenia z wojen  wszczętych przez okoliczne państwa arabskie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

                Wracając do Apokalipsy czytamy, że w momencie zdemaskowania człowieka siedzącego w świątyni Izraela naród żydowski odwróci się od niego co rozpocznie 3,5 letni okres szczególnego ucisku Izraela. Dojdzie do antyżydowskiej koalicji narodów, które powstaną by ostatecznie i całkowicie zetrzeć ten naród z powierzchni ziemi.

                Pod koniec 3,5 letniego ucisku narody zbiorą się w dolinie Armagedon. Jednak ich prawdziwym przeciwnikiem stanie się Król królów, Pan panów, który zstąpi z nieba by osądzić szatana, antychrysta i zwodzącego proroka. Ci dwaj ostatni zostaną wrzuceni do jeziora płonącego ogniem i siarką. Szatan, zwodziciel i oskarżyciel zostaje związany i umieszczony na 1000 lat w otchłani.

                Rozpoczyna się 1000 letnie panowanie Chrystusa. Wraz z Nim rządy będzie sprawować odkupiony i zbawiony Boży lud przebywający już w Nowym Jeruzalem.  Ludzie zaznają życia w pokoju, radości, zdrowiu, prospericie. Zmiany obejmą świat zwierzęcy. Naturalne instynkty drapieżników ustąpią umożliwiając życie innym zwierzętom.

                Pod koniec 1000 letniego królestwa Chrystusa szatan zostanie uwolniony, a mieszkańcy ziemi poddani próbie. Niestety ulegną oni namowom szatana i wystąpią przeciwko Bogu i Nowemu Jeruzalem. Ich klęska będzie nieuchronna. Szatan zostaje wrzucony do jeziora płonącego ogniem i siarką. Wszyscy mieszkańcy ziemi, którzy umarli od początku istnienia świata i nie poddali swojego życia Jezusowi powstaną na sąd potępienia. Ich wieczność to wspólne przebywanie z szatanem i jego aniołami w miejscu ciemności, odosobnienia, wiecznej kaźni.

                Dla ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi i Bogu rozpoczyna się życie w Bożej chwale i wspaniałym Królestwie. Opis tego królestwa na następnym spotkaniu środowym.

Chcesz przeżyć z nami ten czas? Poznać odpowiedzi na pytania które się pojawiają codziennie?
Zapraszamy w każdą środę na godz. 18:00 do Zboru przy ul. Pionierów 9.
Z powodów technicznych nagrania audio ze spotkania nie mamy dostępnego.