Wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali – 23 kwietnia 2017Nabożeństwo niedzielne

source