Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud – 3 września 2017

source