Zostaliście wykupieni lecz krwią Chrystusa – 14 kwietnia 2017

source